Ontwerpbureau

kavel 663d_woningschets_achter  3d impressie

Onze Aanpak:

SCHETS
Uw bouwtraject start met een pakket van eisen. Van daaruit volgt een ontwerp. Ontwerp- en bouwkundigbureau Verbart zet de eerste schetsvoorstellen op papier als een soort “praat-plaatje”. Van hieruit wordt het plan steeds concreter gemaakt tot een definitief schetsvoorstel, lettend op het budget en de mogelijkheden. Aanvullend komt er een technische omschrijving van de werkzaamheden en de materialen.

PRINCIPE VERZOEK
Met het definitieve schetsvoorstel  kan er bij de gemeente geïnformeerd worden of zij positief tegenover deze plannen staan en wordt het getoetst aan het bestemmingsplan. Dit noemt men een principe verzoek ofwel een welstandelijke aanvraag.

BOUWVERGUNNING
Na een positieve beoordeling van de gemeente op het ontwerp volgt de vergunningsprocedure. Ontwerp- en bouwkundigbureau Verbart verzorgt voor u de bouwaanvraag, via het O.L.O (Omgevingsvergunning Loket Online)

Hiervoor is nodig:

Diverse tekeningen:
Bestektekening
Detailtekening
Situatietekening
Constructietekening

Diverse berekeningen:
constructieberekening
energie prestatie berekening (EPC)
daglichtberekening
ventilatieberekening

Indien nodig zal er ook gezorgd worden voor een sloopvergunning, asbest sanering, schone grond verklaring, akoestische rapporten, etc. Hierbij nemen wij van allerhande wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit, de Woningwet en het Bouwstoffenbesluit uiteraard de regels in acht.

 

Een greep uit ons portfolio:

*als u op een van de bovenstaande projecten klikt ziet u meer informatie van dit project.